HET VOORTRAJECT

Om de invulling van het maatprogramma optimaal te kunnen bepalen, starten we met het voortraject, waarin onder meer de volgende onderdelen aan bod komen:

OPDRACHTGEVERSOVERLEG:

PROGRAMMA SAMENSTELLEN
Wij bieden maatwerk en stemmen het programma af op de behoefte van de opdrachtgever en/of toekomstige ondernemer. Niet iedere deelnemer zal alle 8 modules hoeven te doorlopen. Op basis van de nulmeting wordt bepaald welke modules nodig zijn. Iedere module is dus ook afzonderlijk te volgen.
Na elke module wordt de opdrachtgever op de hoogte gebracht van de voortgang d.m.v. rapportages.

HOE?

NULMETING van de deelnemer
Doel: inventarisatie van de aanwezige kennis, expertise en ervaring van de deelnemer om de ontwikkelpunten en het coachingsprogramma te kunnen bepalen. Gedurende het programma rekening houden met de individuele ontwikkelpunt(en). Dit doen we door middel van een:

SCAN van de organisatie & deelnemer
Doel: inventarisatie van de aanwezige en benodigde competenties

INDIVIDUEEL GESPREK met de manager & deelnemer
Doel: inventarisatie van de aanwezige en benodigde kennis

RESULTAAT?

Opdrachtgever en deelnemers krijgen inzicht in eigen score t.o.v. de belangrijkste benodigde kennis & competenties.

ACTUEEL